Korporacyjny
Bank Internetowy

Instalacja programu*

* Wersja systemu Corporate Banking (wer:7.3.0)

Instalacja programu Corporate Banking

  1. Odinstalować starsze wersje programu JAVA i zainstalować najnowszą wersję 32 bitową np. 6_24. Program JAVA można pobrać ze strony producenta www.java.com lub ze strony www.sabaservice.pl (opcja download).
  2. Wybrać opcję Instalacja programu. Następnie w oknie instalatora wybrać opcję Otwórz za pomocą Java Web Start Program instalacyjny wczyta wszystkie komponenty. W zależności od szybkości łącza internetowego trwa to od kilku do kilkunastu minut.
  3. Po wczytaniu programu na ekranie pojawi się okno logowania, w którym można założyć nowy profil połączenia z bazą danych lub wybrać profil istniejący.
  4. Dane programu są przechowywane na serwerze MySQL.
  5. Szczegółową instrukcję instalacji programu można otrzymać w banku.