Blokowanie dostępu do programu.
W przypadku utraty środków służących do uwierzytelnienia (np. klucza cyfrowego lub telefonu komórkowego) należy bezwzględnie zablokować dostęp do swojego konta:
Kontakt: http://bssantok.pl/
IBank Home Banking 7.3.1 - Serwer (7.3.2)